Nieuws

Roxit Groep wordt Roxit

Roxit Groep, bestaande uit de bedrijven Roxit, PSMS, Green Valley en Brein, een leidende speler in het leveren van cloud software in de (semi-) overheidsmarkt, gaat verder onder de naam Roxit.

Dit werd bekend gemaakt op de Klantendag die op 2 april is gehouden in DeFabrique te Utrecht en waar meer dan 750 gebruikers van software van de groep aanwezig waren. Ook werd op deze dag ingegaan op de overname van de aandelen door de Noorse bedrijfssoftware leverancier Visma. Naast een nieuwe naam werd ook een nieuw logo gelanceerd.

Eén bedrijf
Rob Steneker, CEO van Roxit: ”Het was natuurlijk belangrijk om de snelle groei die we sinds 2015, deels via acquisities, hebben gerealiseerd in goede banen te leiden. Om te voorkomen dat er te veel energie naar interne aangelegenheden zou lekken, hebben Green Valley, PSMS en Brein tot op heden hun eigen markt, onder eigen naam, bediend. Maar we zijn niet een min of meer toevallig bij elkaar gebrachte groep bedrijven. Juist de combinatie kan, door het delen van de aanwezige technische-, inhoudelijke- en beleidsmatige kennis, toegevoegde waarde bieden aan onze klanten. En dat gaan we doen: één bedrijf met één organisatie en één gemeenschappelijke visie op de doorontwikkeling van haar portfolio.”

Die doorontwikkeling is erop gericht de overheden in staat te stellen bewuster beslissingen te laten nemen. Steneker vervolgt: “Wij ontwikkelen onze softwareproducten dusdanig dat onze klanten de data hieruit met elkaar kunnen combineren, waardoor zij nuttige domein-overschrijdende informatie direct voorhanden krijgen. Het wordt dan mogelijk om alle gevolgen in beeld te krijgen, zodat je ook alle belangen kunt afwegen en daarmee bewuster kunt beslissen. Deze visie noemen wij Impact Automation.”

Één visie: Beslis bewust met Impact Automation van Roxit
De softwareproducten van Roxit moeten bijdragen aan Impact Automation in de domeinen Kabels & Leidingen (K&L), Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Ruimtelijke ordening (RO), Digitaal zaakgericht werken (ECM). Impact Automation houdt in dat gespecialiseerde software informatie uit verschillende domeinen wordt gecombineerd om noodzakelijke verbanden (bedreigingen/kansen) en acties in kaart te brengen en zo klanten in staat te stellen om bewuste beslissingen te nemen.

“Dat is hard nodig”, vervolgt Ed Schravesande, CCO van Roxit. ”Er gebeurt veel bij overheidsinstanties; bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen, netbeheerders en zelfstandige bestuursorganen. Het is één lange keten van gebeurtenissen, beslissingen en acties. In die lange keten is onderlinge afstemming vaak erg ingewikkeld, met name omdat informatie verdeeld en verspreid is over duizenden afdelingen. Onze software verbindt deze verdeelde informatie aan elkaar. Zaken worden in plaats en tijd gekoppeld en in de juiste context geplaatst, zodat men verborgen conflicten en vereiste acties in beeld heeft. Een straatevenement en werken aan een gasleiding gaat bijvoorbeeld niet samen, maar ze hebben allebei een vergunning nodig. Door deze informatie aan elkaar te koppelen, heeft men direct de gevolgen in beeld en kan men een bewuste beslissing nemen”.

Een nieuwe aandeelhouder Visma
Was de vorige aandeelhouder Main Capital meer op afstand, de strategie van Visma, als nieuwe aandeelhouder, is gericht op een meer langdurige en inhoudelijke samenwerking met Roxit, waarin samen innoveren en groeien voorop staan. Rob Steneker is dan ook blij met Visma als nieuwe aandeelhouder. Steneker: “Er is sprake van een goede culturele fit. Daarnaast is Visma gewoon een sterk bedrijf, met veel kennis en ervaring en een buitengewone interesse in de Nederlandse markt. Daar gaan wij, en nog veel belangrijker onze klanten, van profiteren. Ik verwacht dat wij met Visma onze koers, die gebaseerd is op innovatie en groei, kunnen continueren.”

Eén nieuw logo
Roxit zal per direct het Visma Roxit (endorsed) logo hanteren, maar voert in de communicatie verder de naam Roxit. De softwareproducten krijgen te zijner tijd nieuwe namen, allemaal startend met Rx. gevolgd door een productnaam. Er is ook een nieuwe website live: vismaroxit.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top